JANJI & MAKLUMAT PELAYANAN

JANJI PELAYANAN :

PROSEDURAL, TEPAT DAN BERKUALITAS

 

MAKLUMAT PELAYANAN :

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNFANGAN YANG BERLAKU”